Български    English    Русский   

 

РЕД СТИИЛ ЕООД успешно приключи всички дейности по проект "Внедряване в производство на иновативен продукт - Портална машина за термично рязане" по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO003-1.1.07„Внедряване на иновации в предприятията”. По проекта на 11.07.2014 г.  фирма ПОЛИМЕТА С ЕООД достави Пет осен обработващ център, CNC стругов център и устройство за автоматично измерване и настройка диаметър и дължина на инструмент.

 

Петосен обработващ център DMG MORI   DMU 70 ECO
Устройство за автоматично измерване на настройка диаметър и дължина на инструмента DMG MORI UNO
CN C стругов център DMG MORI   CTX 310 ecoline