Български    English    Русский   

II   ПРОЕКТ

Номер и наименование на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”

Номер на договора:

BG161PO003-1.1.07-062 6-C0001

Наименование на договора:

Внедряване  в производство на иновативен продукт - Портална машина за термично рязанеНа 2 4 .03.2014 г. РЕД СТИИЛ ЕООД открива процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: Доставка на пет осен обработващ център,

CNC стругов център и устройство за автоматично измерване и настройка диаметър и дължина на инструмент .

Всички заинтересовани лица могат да изтеглят документацията за кандидатстване от приложения файл.

Крайният срок за прием на на оферти – 31.03.2014 г.

ДОКУМЕНТИ