Български    English    Русский   
След проведена процедура "избор с публична покана “ за определяне на изпълнител с предмет: Доставка на пет осен обработващ център, CNC стругов център и устройство за автоматично измерване и настройка диаметър и дължина на инструмент на 29.05.2014 г. РЕД СТИИЛ ЕООД подписа с ПОЛИМЕТА С ООД за доставка на оборудването.