Български    English    Русский   

Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец

 

 

На 21.12.2013г. РЕД СТИИЛ ЕООД, подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. По проекта ще бъдат доставени: Пет осен обработващ център, CNC стругов център, Устройство за автоматично измерване и настройка диаметър и дължина на инструмента. Срок на договора - 8 месеца.